I Salwatoriański Festiwal Piosenki Religijnej

I Przegląd salwatoriańskich zespołów muzycznych odbył się w roku 1996 w Krzyżu Wielkopolskim. Wzięło w nim udział 18 zespołów z całej Polski oraz z Białorusi. Gwiazdą festiwalu był klerycki zespół Vox Nostra z Wyższego Seminarium Duchownego Księży Salwatorianów w Bagnie k. Wrocławia.